Viện Nghệ thuật đương đại Philadelphia nhận chứng chỉ W.A.G.E.

Viện Nghệ thuật đương đại Philadelphia nhận chứng chỉ W.A.G.E.

Viện Nghệ thuật Đương đại Philadelphia (ICA) vừa thông báo rằng nó sẽ là bảo tàng đầu tiên được chứng nhận bởi Working Artists and the Greater Economy. W.A.G.E, một tổ chức hoạt động tại New York, ủng hộ thay mặt các nghệ sỹ vì mối quan hệ kinh tế bền vững với các tổ chức trưng bày các tác phẩm của họ.

Viện Nghệ thuật đương đại Philadelphia nhận chứng chỉ W.A.G.E.

Viện Nghệ thuật Đương đại Philadelphia chịu trách nhiệm theo dõi và thanh toán phí dựa trên ngân sách hoạt động hàng năm là 4,8 triệu đô la Mỹ. Trong một tuyên bố, W.A.G.E, tổ chức đã bắt đầu chương trình cấp chứng nhận vào năm 2014, chia sẻ về cam kết của ICA rằng, “nó chứng tỏ rằng một viện bảo tàng có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thanh toán bên ngoài, và quan trọng hơn là những tiêu chuẩn này có thể do những người lao động thiết lập.”

Bảo tàng này góp tên vào danh sách 53 cơ sở được chứng nhận khác, bao gồm Artists Space, Swiss Institute, Participant Inc., và Open Space, nền tảng trực tuyến của Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại San Francisco dành cho những bài viết của người giám tuyển, nghệ sỹ và các nhà phê bình.

“Quan hệ đối tác của chúng tôi với W.A.G.E. sẽ giúp thiết lập một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực bảo tàng, một trong đó sẽ đảm bảo môi trường bình đẳng cho các nghệ sĩ mà chúng tôi làm việc cùng “, Amy Sadao, Giám đốc của ICA, chia sẻ trong một tuyên bố. “Chúng tôi tự hào là bảo tàng đầu tiên tham gia vào nhóm các cơ sở văn hóa và nghệ thuật đa dạng trên khắp nước Mỹ này – những đơn vị được chứng nhận, và hi vọng việc gia nhập này sẽ khuyến khích các viện bảo tàng khác làm điều tương tự.”

Arthur N. Walters

Related posts