Thu hút khách du lịch đến với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Thu hút khách du lịch đến với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Trải qua 41 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng I quốc gia.

Thu hút khách du lịch đến với Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

Nơi đây được đánh giá là một điểm sáng trong việc tổ chức và hoạt động hiệu quả về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá dân tộc đồng thời phục vụ du khách tham quan, được đánh giá cao và đáp ứng mọi quy chuẩn bảo tàng học hiện đại. Mặc dù vậy, so với những năm đầu mới thành lập, sự phát triển của Bảo tàng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có. Cơ sở vật chất, nguồn tư liệu, hình ảnh, hiện vật còn khá nhiều hạn chế, thiếu các hoạt động dịch vụ đi kèm, do đó chưa thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan.

Trước tình hình hiện tại, lãnh đạo tỉnh đã có chỉ định xây dựng Đề án nhằm góp phần bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Cụ thể, thời gian tới, Đề án tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ vững danh hiệu Bảo tàng hạng I Quốc gia; đảm bảo các điều kiện tổ chức các hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế; xây dựng, cải tạo nâng cấp các hạng mục công trình nhằm đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ; mở rộng căn tin bổ sung dịch vụ ẩm thực Tây Nguyên, cửa hàng lưu niệm phục vụ khách tham quan; Khu trưng bày và trải nghiệm ngoài trời…phấn đấu từ nay đến năm 2025, bảo tàng sẽ đón tiếp và phục vụ gần 250.000 lượt khách đến tham quan.

Arthur N. Walters

Related posts