Tag: Sculpture

Christopher Scoates được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế

Sau hơn một năm sau khi Jorge Daniel Veneciano từ chức khỏi vị trí giám đốc, Bảo tàng Nghệ thuật và Thiết kế tại New York đã tìm được một người cho vị trí này: Christopher Scoates, giám đốc Học viện Nghệ thuật Cranbrook và Bảo tàng Nghệ thuật tại Bloomfield Hills, Michigan. Ông sẽ […]