Tag: Qatar Museums
Julia Gonnella

Bảo tàng Qatar Museums bổ nhiệm Julia Gonnella giữ chức Giám đốc Museum of Islamic Art

Bảo tàng Qatar Museums vừa bổ nhiệm Julia Gonnella giữ vị trí Giám đốc mới của bảo tàng Museum of Islamic Art tại Doha. Gonnella trước đây là người phụ trách của Bảo tàng Museum of Islamic Art, một tổ chức được điều hành bởi bảo tàng Pergamon Museum tại Berlin, nơi cô tổ chức […]