Souls Grown Deep Foundation tặng 24 tác phẩm cho Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia

Souls Grown Deep Foundation tặng 24 tác phẩm cho Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia

Những người yêu quý nghệ thuật ghép vải Gee’s Bend lưu ý rằng, Souls Grown Deep Foundation đã tặng 15 trong số các tuyệt tác trừu tượng này – theo các nhân vật chính như  Mary Lee Bendolph, Delia Bennett và Annie E. Pettway- cho Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia như một phần trong món quà gồm 24 tác phẩm bao gồm các tác phẩm của Thornton Dial, Lonnie Holley và Bessie Harvey.

Souls Grown Deep Foundation tặng 24 tác phẩm cho Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia

Đây là một trong những quà tặng mới nhất mà Souls Grown Deep, quỹ chuyên thu mua các tác phẩm của các nghệ sỹ Mỹ gốc Phi từ Đông Nam nước Mỹ, đang trao tặng cho các bảo tàng nghệ thuật trên khắp nước Mỹ, và những cái tên được nhận trước đó là Bảo tàng Nghệ thuật cao Atlanta, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Bảo tàng Mỹ thuật của San Francisco và Bảo tàng New Orleans.

“Bảo tàng có cam kết lâu dài để mua các tác phẩm của các nghệ sỹ đã ra khỏi dòng chính, nhưng bộ sưu tập này không đầy đủ các tác phẩm của các nghệ sỹ Mỹ gốc Phi đang làm việc trong truyền thống hiển thị độc nhất ở khu vực Đông Nam,” Timothy Rub, Giám đốc bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia, cho biết. “Bây giờ chúng tôi có thể trưng bày một bức tranh toàn diện hơn về sự đa dạng trong cách diễn đạt nghệ thuật trong kỷ nguyên hậu quyền dân sự.”

Maxwell L. Anderson, Chủ tịch của Quỹ Souls Grown Deep, cho biết, “Hợp tác với Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia và một số các bảo tàng đang phát triển khác sẽ đảm bảo rằng các tác phẩm và lịch sử của những nghệ sỹ này có thể được đông đảo khán giả biết đến.”

Arthur N. Walters

Related posts