Rob Baker và Leah Dickerman được bổ nhiệm vai trò mới tại MoMA

bảo tàng MoMa

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) tại New York vừa bổ nhiệm Rob Baker và Leah Dickerman vào các vị trí mới. Baker, đến New York từ bảo tàng Tate ở London, sẽ là Giám đốc chiến lược sáng tạo và tiếp thị mới của bảo tàng. Dickerman, quản lý của MoMA, đồng tổ chức chương trình hiện tại “Robert Rauschenberg: Among Friends”, sẽ là giám đốc chiến lược nội dung và biên tập. Cả hai sẽ bắt đầu đảm nhiệm vai trò mới trong tháng Mười, hai vị trí mà bảo tàng mô tả là “các vị trí mới và đầy tính hợp tác tại MoMA, đại diện cho sự chuyển đổi cách tiếp cận  của bảo tàng sang cách tiếp thị và storytelling mà sẽ sử dụng cả phương tiện truyền thông truyền thống và mới theo cách sáng tạo để giới thiệu nghệ thuật và nghệ sĩ, tiếp cận khán giả mới và tăng cường sự tương tác nhiều hơn.”

Rob Baker và Leah Dickerman

Là giám đốc tiếp thị tại Tate, Baker giám sát việc ra mắt lại Tate Modern hồi năm 2016 và đã làm việc cho các chiến dịch truyền thông cho các cuộc triển lãm tại đây. Dickerman đã làm việc tại MoMA từ năm 2008, gần đây nhất trong vai trò hiện tại của cô với tư cách là người quản lý tranh và điêu khắc.

Trong một bài phát biểu, giám đốc của MoMA, Glenn Lowry, nói, “Họ đều có khả năng độc đáo cho vai trò quan trọng mà họ sắp đảm nhận tại MoMA và nó sẽ phục vụ cho tương lai. Cùng với nhau, cả hai sẽ mang đến sự lãnh đạo trong toàn tổ chức để phát triển một chiến lược hấp dẫn mang tính sáng tạo, chu đáo và bao quát, và đồng thời tập hợp những tiếng nói cả trong và ngoài MoMA“.

Arthur N. Walters

Related posts