New York City trợ cấp 40,3 triệu đô la Mỹ cho các tổ chức nghệ thuật

New York City trợ cấp 40,3 triệu đô la Mỹ cho các tổ chức nghệ thuật

Quỹ Phát triển Văn hoá của Sở Văn hoá thành phố New York đã nhận phân bổ lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn tài chính của thành phố, lên tới 40,3 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho chương trình công cộng ở gần 950 tổ chức. Khoản tài trợ bao  gồm quỹ dành cho kế hoạch văn hóa CreateNYC của thành phố mà Thị trưởng Bill de Blasio khởi xướng vào năm 2015 – là kế hoạch toàn diện đầu tiên trong loại hình này nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức ở mỗi năm quận của New York và đưa ra “một lộ trình hướng dẫn đối với tương lai của văn hóa và nghệ thuật ở NYC”.

New York City trợ cấp 40,3 triệu đô la Mỹ cho các tổ chức nghệ thuật

Trong một tuyên bố thông báo về khoản tài trợ mới, de Blasio cho biết, “Cùng với các đối tác ở Ủy ban Thành phố, chúng tôi đang từng bước đảm bảo rằng mọi người dân New York, ở mọi ngõ ngách của thành phố đều có thể tham gia vào cuộc sống văn hóa vô song của chúng tôi. CreateNYC đã mang đến cho người dân New York cơ hội để phát biểu và được lắng nghe, và bây giờ chúng tôi đang xây dựng lịch sử hỗ trợ nghệ thuật lâu dài trong khi vẫn hướng nguồn quỹ mới đến các cộng đồng nơi nó có thể làm được điều tốt nhiều nhất.”

Trong số 40,3 triệu đô la Mỹ được tài trợ, 6,45 triệu đô la Mỹ sẽ được dành cho sáng kiến CreateNYC cho năm 2018. Khoảng 4 triệu đô la Mỹ dành cho những gì mà Sở Văn hóa gọi là “sự gia tăng lớn hơn cho các tổ chức nhỏ hơn”, và 1,45 triệu đô la Mỹ dành cho 260 nhóm làm việc trong các khu phố được coi là không được phục vụ trong báo cáo Socal Impact of the Arts gần đây. Được phát hành vào năm 2017, báo cáo này đã đưa ra một tình huống trong đó “các tài sản văn hóa tương quan với một loạt các cải tiến về chỉ số phúc lợi bao gồm kết quả tích cực trong y tế, văn hóa, và thậm chí là tội phạm; và những lợi ích này cóp liên quan đến văn hóa ở mức độ cao hơn trong các cộng đồng có thu nhập thấp hơn so với các cộng đồng giàu có,” DCA cho biết.

Arthur N. Walters

Related posts