MoMA sẽ tiếp tục mở cửa đến 9 giờ tối vào thứ Sáu và thứ Bảy cho đến hết năm

MoMA

Trong suốt mùa hè này, cũng như trong những năm gần đây, Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (MoMA) ở New York vẫn còn mở cửa cho đến 9 giờ tối vào thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy. Bảo tàng này vừa chia sẻ một tin tuyệt vời rằng sẽ tiếp tục duy trì giờ mở cửa này cho thứ Sáu và thứ Bảy cho đến cuối năm 2017, đánh dấu một sự thay đổi từ cách thực hiện điển hình của việc quay về giờ chuẩn sau Ngày lao động, khi bảo tàng mở cửa chỉ cho đến 8 giờ tối vào thứ 6 và 5:30 chiều (thời gian đóng cửa tiêu chuẩn) vào thứ Bảy. Thời gian mở cửa mới phù hợp với thời gian mở cửa ở Metropolitan Museum of Art, thường mở cửa cho đến 9 giờ tối vào thứ Sáu và thứ Bảy.

MoMA

Cũng cần lưu ý rằng thời gian miễn phí vé vào cửa tại MoMA sẽ từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối vào ngày thứ Sáu cho đến ngày thứ Sáu cuối cùng của năm, ngày 29 tháng Mười Hai.

Nhiều bảo tàng tại Mỹ tụt hậu đằng sau những người bạn quốc tế do không mở cửa vào buổi tối. Có thể kể tên một vài ví dụ như sau, bảo tàng Palais de Tokyo tại Paris mở cửa cho đến nửa đêm, 6 đêm một tuần và bảo tàng Mori Art Museum ở Tokyo mở cửa cho đến 10 giờ tối 6 ngày một tuần (và 5 giờ chiều cho ngày còn lại).

Việc mở cửa đến 9 giờ tối thực sự tốt hơn so với 8 giờ tối, và hãy sắp xếp kế hoạch để tận hưởng một giờ mở cửa thêm khá thường xuyên này, đặc biệt vào những đêm tối, lạnh, buồn của mùa đông ở New York, khi sự sáng tạo của nghệ thuật trong một bảo tàng có thể mang lại hiệu quả mạnh mẽ.

Arthur N. Walters

Related posts