Jennifer Y. Chi được bổ nhiệm vị trí Giám sát trưởng kiêm Phó Giám đốc bảo tàng Brooklyn

Bảo tàng Brooklyn Museum

Bảo tàng Brooklyn Museum vừa bổ nhiệm Jennifer Y.Chi giữ chức Giám sát trưởng kiêm Phó Giám đốc. Vị trí Giám sát trưởng kiêm Phó Giám đốc trước đây thuộc về Nancy Spector, người đã gia nhập bộ phận giám sát của bảo tàng vào tháng Tư năm 2016, chỉ mới rời bảo tàng đến làm việc cho Guggenheim Foundation hồi đầu năm 2017. Vị trí này đã trống từ thời điểm đó.

Jennifer Y. Chi

Trong vòng 10 năm qua, Chi đã là Giám đốc triển lãm và Giám sát trưởng của Học viện Institute for Study of the Anceient World tại NYU. Tại bảo tàng đó, cô đã nổi tiếng với những chương trình triển lãm kết hợp giữa các tác phẩm cổ và đương đại. Một chương trình năm 2015 về khảo cổ học, ví dụ như, đặt tác phẩm điêu khắc cổ của người Sumeria bên cạnh những tác phẩm của Michael Rakowitz và những người khác.

Hiện giờ, Chi sẽ được giao nhiệm vụ tổ chức các chương trình theo chủ đề của bộ sưu tập hiện có tại Bảo tàng Brooklyn. Theo thông tin từ một bản tuyên bố, mục đích là nhằm cung cấp “một cái nhìn bao quát hơn về lịch sử và địa lý” sử dụng những bộ sưu tập của viện bảo tàng. Cô cũng sẽ giám sát các chương trình công cộng và triển lãm đặc biệt của bảo tàng.

Trong một bài phát biểu, Anne Pasternak, giám đốc Bảo tàng Brooklyn Museum, nói về Chi: “Cô ấy không chỉ là một học giả nổi tiếng và là người quản lý, mà còn là một nhà tư tưởng sáng tạo, người có khả năng chỉ đạo và kỹ năng kinh doanh sẽ là lợi thế to lớn trong quá trình nỗ lực mở rộng các hoạt động quản lý của chúng tôi. “

Arthur N. Walters

Related posts