J. Paul Getty Trust bổ nhiệm Steven A. Olsen giữ chức Phó Chủ tịch, CFO kiêm COO

J. Paul Getty Trust bổ nhiệm Steven A. Olsen giữ chức Phó Chủ tịch, CFO kiêm COO

Steven A. Olsen vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch, Giám đốc Tài chính và Giám đốc vận hành tiếp theo của J. Paul Getty Trust. Olsen sẽ chịu trách nhiệm về ngân sách, tài chính, kế hoạch vốn của Getty khi tiếp quản ba vị trí hiện tại đang nắm giữ bởi Patricia Woodworth vào mùa hè năm 2018.

J. Paul Getty Trust bổ nhiệm Steven A. Olsen giữ chức Phó Chủ tịch, CFO kiêm COO

Kể từ năm 1999, Olsen đã từng giữ chức Phó hiệu trưởng và Giám đốc tài chính của UCLA. Trong vai trò đó, Olsen đã giám sát việc phân phối ngân sách hoạt động trị giá 7,5 tỷ đô la Mỹ của trường đại học này và đồng thời làm thủ quỹ kiêm Chủ tịch Ủy ban tài chính tại Hammer Museum, nơi ông đã giúp tái cơ cấu nguồn tài trợ của tổ chức. Olsen cũng từng là Phó Giám đốc của Cục Dịch vụ tổng hợp California và Phó Giám đốc Sở Tài chính California.

Trong một bài phát biểu, Chủ tịch kiêm CEO của Getty, ông Jim Cuno đã nói về Olsen, “Ông ấy mang lại kinh nghiệm chuyên sâu trong việc quản lý các học viên và tổ chức nghệ thuật phức tạp như Getty, và trong việc làm việc với các cơ quan địa phương, quốc tế và chính trị”. Olsen cũng phát biểu: “Tôi rất mong đợi được làm việc cho một tổ chức nghệ thuật với tầm ảnh hưởng lớn như Getty tại Los Angeles và trên thế giới.”

J. Paul Getty Trust là tổ chức nghệ thuật giàu có nhất thế giới với khoản tài trợ ước tính vào năm 2011 là 5,6 tỷ đô la Mỹ. Có trụ sở tại Los Angeles, California, tổ chức này điều hành Bảo tàng J. Paul Getty và có hai địa điểm, Getty Center ở Los Angeles và Getty Villa ở quận Pacific Palisades, Los Angeles, California. Các chương trình khác của nó là Getty Foundation, Viện nghiên cứu Getty và Viện Bảo tồn Getty.

Arthur N. Walters

Related posts