Liên hệ

Các thông tin liên hệ đến Bảo Tàng Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

Địa chỉ: Số 97A, đường Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: +84 8 38.294.441 hoặc +84 8 38.216.331

Fax: +84 8 38.213.508

Email: btmthcm@hotmail.com

Các bạn xin lưu ý về giờ làm việc và mở cửa của bảo tàng như sau:

  • Từ Thứ 3- Chủ nhật hàng tuần: 9:00 SA đến 17:00 CH.
  • Giá vé vào cửa áp dụng: Người lớn : 10,000 VND / người, Trẻ em: 3,000 VND / người
  • Áp dụng chính sách miễn giảm đối với các đối tượng chính sách, quân nhân và học sinh sinh viên nếu có thẻ trình.