Condo công bố danh sách tham dự London Gallery Share 2018

Condo công bố danh sách tham dự London Gallery Share 2018

Condo, chương trình trình diễn của các phòng trưng bày tại các thành phố trên khắp cùng chia sẻ, vừa công bố danh sách tham dự phiên bản London 2018, sẽ bắt đầu mở cửa vào ngày 13 tháng Một và kéo dài đến ngày 10 tháng Hai. 19 phòng trưng bày tại London sẽ làm việc cùng nhau để tiếp đón 27 phòng trưng bày từ các thành phố khác như Porto, Guatemala City và Tokyo.

Condo công bố danh sách tham dự London Gallery Share 2018

Ấn bản đầu tiên của Condo được tổ chức tại London vào năm 2016. Được thành lập bởi nhà trưng bày Vanessa Carlos, người sở hữu bộ sưu tập Carlos / Ishikawa của London, chương trình được thiết kế như là một sự thay thế cho mô hình hội chợ nghệ thuật. Nhiệm vụ của nó là giúp các phòng tranh mới thành lập bằng cách cho phép họ triển lãm ở nước ngoài với chi phí thấp – họ chỉ phải trả tiền lắp đặt và thuê.

Một ấn bản khác của Condo đã được tổ chức tại London vào năm 2017; đây sẽ là chương trình chia sẻ phòng trưng bày nước Anh lần thứ ba. Simone Subal và Nicole Russo của Chapter NY đã tiếp tục thành lập phiên bản New York trong mùa hè vừa rồi, và Ana Castella và Lorraine Malingue đang dự định thành lập Condo cho Mexico City và Thượng Hải.

Danh sách phòng trưng bày tham gia chương trình Condon 2018, ấn bản London.

 • König Londontiếp đón Galeria Jaqueline Martins (São Paulo)
 • Pilar Corriastiếp đón  Société (Berlin)
 • Sadie Coles HQ tiếp đón  Koppe Astner(Glasgow) và Madragoa (Lisbon)
 • Southard Reidtiếp đón  Bureau (New York) và Park View (Los Angeles)
 • Rodeotiếp đón  Andrew Kreps Gallery (New York)
 • Hollybush Gardenstiếp đón  Jan Mot (Brussels)
 • Mother’s Tankstationtiếp đón  Edouard Malingue Gallery (Thượng Hải và Hồng Kông)
 • Project Native Informanttiếp đón  Madein Gallery (Thượng Hải) và KOW (Berlin)
 • Emalintiếp đón  Weiss Falk (Basel)
 • Union Pacifictiếp đón  Misako & Rosen (Tokyo), Chertlüdde (Berlin), and Gregor Staiger(Zurich)
 • Carlos/Ishikawatiếp đón  Queer Thoughts (New York) and Schiefe Zähne (Berlin)
 • Maureen Paleytiếp đón  dépendance (Brussels) and joségarcía ,mx (Mexico City)
 • The Approachtiếp đón  Nuno Centeno (Porto)
 • Modern Arttiếp đón  1301PE (Los Angeles)
 • Greengrassi/Corvi-Moratiếp đón  Lomex (New York), JTT (New York), và Proyectos Ultravioleta (Guatemala City)
 • Rob Tufnelltiếp đón  Croy Nielsen (Vienna)
 • The Sunday Painter/Arcadia Missatiếp đón  Dawid Radziszewski (Warsaw) và Stereo (Warsaw)

Arthur N. Walters

Related posts