Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hàng vạn hiện vật quý

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hàng vạn hiện vật quý

Với mục đích tri ân và vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có đóng góp trong việc giữ gìn di sản và công tác trưng bày, vào ngày 12/9 vừa qua, Bảo tàng Hà Nội long trọng tổ chức Lễ vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng. Tại buổi lễ cũng tiến hành công bố và giới thiệu các tư liệu và hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng. Tính đến hết tháng 8/2018, đã có hơn 1.000 hiện vật trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày được gửi về Bảo tàng Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận hàng vạn hiện vật quý

Theo giới thiệu, những hiện vật sưu tầm chủ yếu liên quan đến văn hoá tín ngưỡng và cuộc sống của con người Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, một phần quá khứ hào hùng của dân tộc ta sẽ được sống lại trong những kỷ vật về thời kỳ kháng chiến và bao cấp. Bên cạnh đó, các hiện vật về làng nghề, phố nghề cũng được sưu tầm và trưng bày.

Một số hiện vật đáng chú ý được trao tặng trong đợt tiếp nhận này như: bộ ảnh cưới của gia đình ông Phạm Đăng Hưng tại Kim Mã, Ba Đình; bộ đồ ăn trầu, nồi đồng điếu của ông Nguyễn Huy Giang;…

Với giá trị nhân văn vô cùng to lớn, tất cả những hiện vật và tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội vừa được tiếp nhận trong đợt này sẽ giúp tái hiện lại lịch sử phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ. Đồng thời, đây còn là một minh chứng rõ ràng thể hiện tình yêu đối Thủ đô của các tổ chức, cá nhân nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Arthur N. Walters

Related posts